NASZ CEL

Biuro Nieruchomośći Homedom24.pl 

pośredniczy w zakupie ,sprzedaży i wynajmie mieszkań ,domów.hali i magazynów .W swojej ofercie mamy nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego.

Współpracujemy z instytucjami finansowymi i bankami w celu zapewnienia finansowania Oferujemy kredyty , leasingi i ubezpieczenia.

Wykonujemy certfikaty energetyczne mieszkań ,domów ,obieków  przemysłowych .

Naszy celem jest aby każdy  klient był  zadowolony

Naszym celem jest zagwarantowanie usługi pośrednictwa na najwyższym poziomie.

Pośrednictwo obejmujące czynności zmierzające do zawarcia umów:

 • nabycia praw do nieruchomości,

 • zbycia praw do nieruchomości,

 • najmu nieruchomości,

 • wynajmu nieruchomości.

 

Usługę pośrednictwa zamawiamy zawsze w formie pisemnej. Dokumentem niezbędnym do jej zawarcia jest dowód tożsamości lub dokumenty rejestrowe firmy.
Innymi ważnymi dokumentami pozwalającymi właściwie przygotować ofertę - w zależności od rodzaju nieruchomości - są m.in.:

 • Odpis księgi wieczystej.

 • Przydział mieszkania lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym właścicielowi własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego.

 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 • Wypis i wyrys (Opis i mapa) z rejestru gruntów (dotyczy szczególnie działek).

 • Mapa geodezyjna w skali 1:500 oraz orientacyjna w skali 1:5000 informująca o doprowadzonych do działki mediach (energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja).

 • Informacja o typie zabudowy sąsiedniej działki.

 • Inne dostępne dokumenty.

Zlecając naszej Firmie sprzedaż Swojej nieruchomości gwarantują Państwo sobie usługę pośrednictwa na najwyższym poziomie, gwarantujemy skuteczną pomoc w sprzedaży każdej nieruchomości, gwarantujemy, iż oferty nieruchomości są jednymi z najbardziej powszechnych i dostępnych na rynku. Wszystko to po to, aby jak najskuteczniej pomóc Naszym Klientom sprzedać nieruchomość.
Usługa pośrednictwa dla sprzedających to przede wszystkim:

 • bezpieczeństwo procesu sprzedaży:

  • a. wykluczenie możliwości zbycia nieruchomości bez otrzymania całej należnej ceny sprzedaży,

  • b. skuteczna opieka prawna przy opracowywaniu parametrów transakcji sprzedaży,

  • c. wiarygodna i profesjonalna obsługa notarialna; sprawdzeni, na stałe współpracujący notariusze,

  • d. osobisty nadzór i odpowiedzialność jednej osoby przy prezentacji Państwa nieruchomości;

 • szybka i efektywna sprzedaż:

  • a. zamieszczenie oferty w internecie - www.homdedom24.pl dostępna w kraju i za granicą,

  • b. dostępna na największych internetowych serwerach nieruchomości,

  • c. reklama w prasie codziennej,

  • d. zamieszczenie na własnych stronach w kolorowym miesięczniku branżowym,

  • e. reklama bezpośrednio na nieruchomości,

  • f. organizowanie "drzwi otwartych",

  • g. regularne przekazywanie oferty do licencjonowanych biur nieruchomości z Wrocławia i Dolnego Śląska

  • h. współpraca z pośrednikami z terenu całego kraju;

 • kreatywne i szybkie zarządzanie ofertą;

 • pewność jednego ustalonego wynagrodzenia.

Oferujemy Państwu sprawdzone usługi:

USŁUGA POŚREDNICTWA - "MINIMUM"

Obowiązki i zakres czynności biura:

 • rejestracja oferty i umieszczenie we własnej bazie ofert,

 • zamieszczenie oferty w internecie - www.homedom24.pl

 • prezentacja oferty klientom odwiedzającym nasze biuro,

 • ograniczona reklama w prasie codziennej i w internecie na popularnych portalach oraz serwisach z ofertami nieruchomości.

Charakterystyka usługi:
Sprzedaż w tym systemie pozwala na korzystanie przez osobę sprzedającą z usług więcej niż jednego biura nieruchomości jednocześnie. Paradoksalnie działanie takie ogranicza szanse na szybką i efektywną sprzedaż. Taka oferta jest ofertą wszystkich, czyli niczyją dlatego dostępność rynkowa takiej oferty jest ograniczona. Powód - nie ma pewności, iż poświęcony czas i środki przyniosą efekt temu kto je naprawdę poświęcił. Przy sprzedaży takiej oferty można liczyć na los szczęścia a nie na wynik racjonalnych i systemowych działań. Istotną cechą tej formy współpracy jest narażanie się sprzedającego na konieczność zapłaty wynagrodzenia więcej niż jednemu pośrednikowi.
Skuteczność tej usługi wynosi - 5% ( statystycznie 1 na 20 ofert sprzedaje się w ciągu 6 mieisęcy ).

USŁUGA POŚREDNICTWA - "STANDARD"

Obowiązki i zakres czynności biura:

 • rejestracja oferty i umieszczenie we własnej bazie ofert,

 • zamieszczenie oferty w ogólnopolskiej sieci MLS,

 • zamieszczenie oferty w internecie - www.homedom24.pl

 • reklama w prasie codziennej i w internecie na popularnych portalach oraz serwisach z ofertami nieruchomości,

 • zamieszczanie na własnej stronie w kolorowym miesięczniku branżowym,

 • reklama bezpośrednia na nieruchomości,

 • przekazanie oferty do innych biur nieruchomości,

 • prezentacja oferty klientom odwiedzającym nasze biuro.

Charakterystyka usługi:
Ta forma współpracy charakteryzuje się szybką sprzedażą i uzyskiwaniem optymalnych cen. Rejestracja oferty odbywa się tylko raz w wybranym biurze co powoduje oszczędność czasu i pieniędzy. Oferta zgłoszona w tej formie współpracy staje się jawna w ogólnopolskiej sieci MLS, w której pracują setki agentów. Nawiązuje się ścisła współpraca między pośrednikiem a sprzedającym, co daje łatwość szybkiej i skutecznej korekty w ofercie reklamowej. Pozwala na wyeliminowanie rozbieżności w warunkach sprzedaży, a to ma olbrzymie znaczenie dla wizerunku rynkowego oferty.W związku z zapewnionym wynagrodzeniem za wykonane czynności, agent jest skłonny poświęcić więcej czasu, uwagi i nakładów na promowanie oferty. Sprzedający ma jednoznacznie określone komu, kiedy i w jakiej wysokości zapłaci prowizje - unika więc ewentualnych problemów z wycofaniem oferty z innych biur lub nawet płacenia kar umownych za wcześniejsze rozwiązanie umowy z innymi pośrednikami.
Skuteczność tej usługi wynosi - 83% ( statystycznie 1 na ok. 1,2 ofert kończy się sprzedażą ).


Jako potencjalnym klientom naszej firmy chcielibyśmy zwrócić uwagę Państwa na kilka aspektów wspólnej współpracy. Zgodnie z literą prawa mamy obowiązek współpracować tylko na podstawie umów w formie pisemnej pod ustawowym rygorem nieważności.Umowa taka daje Państwu i nam duży komfort i skuteczność działania.
Zawarcie takiej umowy umożliwia Państwu dostęp do wszystkich posiadanych przez nas ofert nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu . Ponadto gwarantujemy Państwu dostęp do wszystkich ofert na rynku: oferty innych biur, instytucji, oferty prywatne co powoduje, że nie musicie Państwo zawierać "tysiąca umów" i biegać od biura do biura !
Pracując dla Państwa zobowiązujemy się m.in. do:

 • udostępniania adresów nieruchomości,

 • poszukiwania nowych ofert sprzedaży,

 • udzielania informacji o nieruchomościach,

 • prezentowania nieruchomości,

 • opracowania parametrów umowy oczekiwanej,

 • merytorycznej obsługi,

 • pomocy w:

  • a. usuwaniu trudności będących przeszkodą w zawarciu umowy oczekiwanej,

  • b. w negocjacjach,

  • c. wykonywania innych czynności organizacyjnych niezbędnych do zawarcia umowy oczekiwanej.

Nieustannie penetrujemy i monitorujemy rynek pod kątem Państwa potrzeb. Na bieżąco powiadamiamy o ofertach spełniających Państwa oczekiwania. W czasie gdy nasi pośrednicy systematycznie pracują Państwo możecie zająć się swoimi sprawami. Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.