Działka, Wrocław Fabryczna, Żerniki, Lubczykowa
8 500 000 PLN 14 438
  • Pow. działki: 14438
  • Typ działki: budowlana-jednorodzinna
  • Droga dojazdowa: nieutwardzona
  • Forma własności: własność
  • Gaz: miejski
  • Woda: miejskie
  • Kanalizacja: miejska

Działka na Żernikach

Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną położoną na osiedlu Żerniki w pobliżu nowo powstającego parku.
W pobliżu działki doprowadzone są media prąd, woda, gaz, kanalizacja.
Przeznaczenie:

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN5 z
przeznaczeniem na zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w
układzie wolnostojącym i bliźniaczym.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się następujące zasady
zagospodarowania:

1) liczba kondygnacji budynków nie może być większa niż 2 bez
uwzględnienia poddasza użytkowego,

2) wysokość budynków nie większa niż 12 m od poziomu terenu do
najwyższego punktu dachu,

3) dachy spadziste o symetrycznych połaciach ceramiczne lub
ceramicznopodobne,

4) obowiązujące linie zabudowy jak zaznaczono na rysunku planu,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy jak zaznaczono na rysunku planu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się następujące zasady
podziału na działki budowlane:

1) dla budynków jednorodzinnych w układzie wolnostojącym od strony
nowoprojektowanej ulicy KL3 działki nie mniejsze niż 600 m2, a front
działki nie mniejszy niż 20 m i nie większy niż 30 m,

2) dla budynków jednorodzinnych w układzie wolnostojącym dostępnych
z nowoprojektowanych ulic wewnętrznych KD3 i KD4 działki nie
mniejsze niż 700 m2, a szerokość działki nie mniejsza niż 18 m,

3) dla budynków jednorodzinnych w układzie bliźniaczym działki nie
mniejsze niż 600 m2, a szerokość działki nie mniejsza niż 17 m.

4. W budynkach mieszkalnych, o których mowa w ust.1 można
lokalizować działalność usługową wymienioną w § 7 ust. 1 pkt 4 i 6
na powierzchni nie przekraczającej 50 m2.

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

nr. oferty:

712

data dodania:

10.11.2022 r.

data aktualizacji:

10.11.2022 r.
AGENT PROWADZĄCY
RENATA STACHOWICZ-LACHTERA
hom24dom@gmail.com ZADZWOŃ
791113025, +48791113025 NAPISZ EMAIL

ZADAJ PYTANIE

Administratorem danych jest Stachowicz i S-ka sp.j ul.Objazdowa 73 ,54-513 Wrocław.

Polityka prywatności strony internetowej 1. Informacje ogólne. Homedom24.pl Stachowicz i s-ka sp.j, AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI, 54513 Wrocław ul. Objazdowa 73 , NIP8941017066 adres e-mail:homdom@o2.pl, nr tel.:791113025 - właściciel i administrator serwisu internetowego umieszczonego w następującej domenie:http://homedom24.pl (dalej: "Serwis"), szanuje prawo użytkowników korzystających z usług Serwisu (dalej: "Usługobiorcy") do ochrony ich prywatności. 1. Homedom24.pl" AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Usługobiorców były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług. 2. Homedom24.pl" AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Usługobiorców. 2. Homedom24.plAgencja obrotu NIERUCHOMOŚCIAMI zbiera i wykorzystuje następujące informacje i dane dotyczące Usługobiorców: Dane osobowe Usługobiorców: "Homedom24.pl" AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI prowadząc Serwis i świadcząc za jego pośrednictwem usługi (dalej: "Usługi"), o których mowa w Regulaminie korzystania z Serwisu (dalej: "Regulamin") zbiera i przetwarza dane dotyczące Usługobiorców, w tym dane osobowe Usługobiorców będących osobami fizycznymi, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji określonych Usług, wskazanych na stronach Serwisu. Zgodnie z właściwością Usług wymagających podania przez Usługobiorcę jego danych osobowych, może być niezbędne podanie przez Usługobiorcę w szczególności następujących dotyczących go danych: 1. nazwisko i imiona Usługobiorcy; 2. numer NIP; 3. adres poczty elektronicznej; 4. numer telefonu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak może być konieczne do korzystania z Usług, a także do składania przez Usługobiorcę zamówień na Usługi. 3. Zabezpieczenia danych osobowych stosowane przez Homedom24.pl AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI. Wszystkie informacje o Usługobiorcach przechowywane na serwerze homedom24.pl" AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI, są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. 4. Informacja o zasadach udostępniania danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom. 1. Homedom24.pl" AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI, gromadzi dane Usługobiorców przede wszystkim w celu realizacji Usług. Zastrzega sobie jednak prawo do przekazywania danych swoim partnerom, chcącym zaoferować dodatkowe produkty Usługobiorcom, jednak z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, tj. po wyrażeniu zgody na przekazanie tym podmiotom danych osobowych i otrzymywanie od nich materiałów reklamowych przez Usługobiorcę. 2. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych przez osoby trzecie, a także przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Usługobiorcę, która może być cofnięta. Każdy Usługobiorca ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez "homedom24.pl AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI listów elektronicznych. 5. Prawo dostępu Usługobiorcy do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia i usunięcia. 1. Usunięcie z bazy danych informacji o Usługobiorcy, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, jest możliwe po przesłaniu maila na adres e-mail określony w części I ust. 1. 2. Dane Usługobiorcy mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Usługobiorcy wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom. 6. Dodatkowe Informacje: 1. "homedom24.pl" AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Usługobiorcy, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Usługobiorcy może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług. 7. Zmiana Polityki prywatności. Homedom24.pl AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Obowiązująca jest w stosunku do Usługobiorców aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronach Serwisu. 8. Polityka prywatności i RODO http://homedom24.pl/rodo