Kredyty, Leasing,ubezpieczenia

Kredyt Hipoteczny na mieszkanie

W celu pozyskania finansowania zakupu nieruchomości przez naszych klientów

współpracujemy  z instytucjami finansowymi  i bankami  w uzyskaniu kredytów i leasingów oraz ubezpieczeń

Kredyt hipoteczny  to nie tylko wybór odpowiedniego banku ale również pomoc w znalezieniu mieszkania. Nasi doradcy finansowi przygotują specjalną ofertę i podpowiedzą o nowych inwestycjach w Twoim mieście.

Kredyt hipoteczny na dom

Kredyt hipoteczny na dom może być dofinansowany do 50 000 zł z z racji domu energooszczędnego oraz możesz pozyskać 10 % z programu MDM. Jak również w tym roku nasz rząd ma wprowadzić dodatkowe kwoty na budowę domu które wszystkie razem mogą wynieść aż 164 000 zł.

Krok po kroku do kredytu hipotecznego

 1. Wybierasz nieruchomość
 2. Składasz dokumenty
 3. Podpisanie umowy i wypłata środków
 4. Ubezpieczenie domu

 

Kredyt hipoteczny –  jak wybrać nieruchomość ?

Potencjalny inwestor, podejmując decyzję o nabyciu nieruchomości nie może sugerować się ceną za metr działki lub powierzchni  mieszkalnej ( PUM ) czy użytkowej ( PU ). Powinien dokonać wielu analiz począwszy od lokalizacji.

Lokalizacja – najważniejszy czynnik inwestora, ilość ziemi jest naturalnie ograniczona, co przekłada się na stały wzrost jej wartości wspierany przez rozwój gospodarczy i wzrost zamożności społeczeństwa.

Infrastruktura – czyli najbliższe otoczenie, rozwinięta komunikacja,  szkoły, opieka zdrowia. Ważnym punktem jest przejrzenie planu zagospodarowania przestrzennego dostępnego w urzędach gmin i miast, pozwoli nam na określenie czy za oknem nie będziemy mieli drogi szybkiego ruchu, utylizacji odpadów, wszystko to może nam obniżyć wartość z inwestycji.

Rodzaj nieruchomości :

Nieruchomości mieszkaniowe: 

 • mieszkania
 • apartamenty
 • domy jednorodzinne
 • działki rolne

Nieruchomości komercyjne:

 • lokale usługowe
 • apart-hotele
 • hotele
 • biurowce
 • działki budowlane

kredyt hipoteczny kredyt hipoteczny kredyt hipoteczny

W zależności od zasobu portfela lub zdolności finansowej  możemy wybrać sobie jedną z kilku możliwości.

Na Inwestycje mieszkaniowe  banki oferują nawet 100 % finansowania. Lokowanie środków na rynku komercyjnym zaczyna się od 20 % wkładu własnego, który dosyć szybko bo w terminie do 60 dni może być zwrócony na nasze konto. Tak drogi czytelniku jest to podatek od towarów i usług VAT 23%,  możesz go odzyskać nawet wtedy kiedy nie prowadzimy działalności. Kredyt hipoteczny oferujemy już od 3,90%

kredyt hipoteczny

 

Jak wybrać mieszkanie a jak finansowanie ?

Wybór mieszkania i lokalizacji to prosta rzecz, jednakże wybór finansowania często staję się problemem. Zła decyzja to nie tylko odpowiedź negatywna, może się również okazać, że po podpisaniu umowy czekają nas dodatkowe koszty. 

Leasing oferta

Leasing oferta –  od początku lat 90 rozwija się bardzo dynamicznie w Polsce. Od 1994 roku kształtujemy leasing w Polsce, dzisiaj klienci mogą być spokojni od dnia 9 Grudnia 2000r umowa leasingu  została uregulowana przez Art. 7091-18 Kodeksu Cywilnego.

Jak wygląda umowa Leasingu w przepisach prawa Podatkowego?

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17a) oraz osób fizycznych (art. 23a) umowa leasingu musi spełniać następujące kryteria.

 • leasing zawarty  na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
 • suma ustalonych opłat w umowie leasingowej, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Podatek dochodowy  – Leasing Operacyjny i Finansowy

Leasing operacyjny – występuje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania, wystarczy do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć następujące wydatki np. jak :

 • czynsz inicjalny,
 • rata leasingowa,
 • opłaty manipulacyjne
 • koszty użytkowania przedmiotu leasingu (np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie.).

Leasing finansowy –  również istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu np.:

 • raty leasingowe( jedynie w części odsetkowej),
 • odpisy amortyzacyjne ( dokonywane według stawek podatkowych przewidzianych dla danego przedmiotu, który jest w leasingu),
 • koszty użytkowania przedmiotu leasingu (np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp.).

Korzyści z podpisania umowy leasingowej

Korzyści podatkowe (tzw. tarcza podatkowa) pozwalają Korzystającemu (leasingobiorcy) osiągnąć oszczędności na podatku dochodowym, które powodują, że faktyczne koszty poniesione przez Korzystającego (leasingobiorcę) w okresie finansowania są mniejsze w przypadku leasingu niż kredytu, – Finansujący (leasingodawca) dokonuje odpisów amortyzacyjnych.leasing oferta

Wykupienie przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu traktuje się u Korzystającego (leasingobiorcy) jako zakup inwestycyjny. Korzystający (leasingobiorca) może wliczyć go w koszty uzyskania przychodu jedynie jeżeli cena zakupu jest niższa niż 3 500 zł, w przeciwnym wypadku Korzystający (leasingobiorca) wprowadza zakupiony przedmiot do ewidencji środków trwałych i dokonuje jego amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. leasing oferta 

Spłata wartości przedmiotu leasingu w ratach wynagrodzenia, następuje szybciej niż to wynika z normatywnego zużycia (amortyzacji).Polityka prywatności

 

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenia mienia, tzn. mieszkań, biurowców, domów czy garaży jak również domku letniskowego i ich wyposażenie, maszyny, urządzenia, surowce, towary, wyprodukowane przedmioty, uprawy, produkty rolne, ruchomości domowe (wyposażenie znajdujące się w domu, mieszkaniu) dzieła sztuki, środki płatnicze, papiery wartościowe, biżuterię, jachty, samoloty, statki, łodzie, skutery, rowery a także zwierzęta domowe i hodowlane.

Rodzaje przedmiotów:

 • domy i mieszkania
 • lokale i biurowce
 • restauracje i hotele
 • maszyny i urządzenia
 • surowce i towary
 • uprawy rolne
 • dzieła sztuki
 • papiery wartościowe
 • jachty i samoloty

Pakietów i wariantów ubezpieczeń jest cała gama, dlatego poinformuj doradcę na czym najbardziej Ci zależy, by mógł dopasować pakiet dopasowany do Twoich potrzeb.

Ubezpieczenia majątkowe to:

Ubezpieczenia majątkowe zabezpieczają majątek prywatny oraz twojej firmy. Dzięki ubezpieczeniom majątkowym możesz zabezpieczyć nie tylko mury domu czy mieszkania ale również wyposażenie czyli wszystko co znajduje się w środku przed zalaniem, kradzieżą lub spaleniem.

Ubezpieczenia majątkowe dla rolników:

Chronią nie tylko mury domów czy budynków gospodarczych ale również uprawy i zwierzęta hodowlane.

 

 

TAGI: kredyt hipoteczny, pożyczka hipoteczna.