Certyfikat Energetyczny

Wykonujemy Certyfikaty Energetyczne dla mieszkań ,domów .Certyfikat energetyczny jest dokumentem niezbędnym do transakcji kupna-sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości .Dokument ten wyznacza wielkość zapotrzebowania budynku lub jego części na energię. Certyfikat energetyczny inaczej zwane świadectwem charakterystyki energetycznej określa energię potrzebną do ogrzewania budynku, wentylacji, klimatyzacji, przygotowania c.w.u. W dokumencie zawarte są dane o wskaźniku rocznego zapotrzebowania na energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną, energię użytkową, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową, jednostkową wielkość emisji CO2. Dla użytkownika domu czy mieszkania najważniejszy jest wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową, ponieważ pozwala oszacować koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.